Skip to main content

Table 1 Primer sequences

From: Diethylnitrosamine induces lung adenocarcinoma in FVB/N mouse

Gene Primer sequence
EGFR exon 19 forward 5’-CTGGATCCCAGAAGGTGAGA-3’
EGFR exon 19 reverse 5’-GGAAGCAAGATTGACCTTATGAA-3’
EGFR exon 21 forward 5’-TTGGCAGCCAGGAATGTACT-3’
EGFR exon 21 reverse 5’-GGCTGTCAGGAAAATGCTTC-3’
KRAS exon 2 forward 5’-TGTAAGGCCTGCTGAAAATG-3’
KRAS exon 2 reverse 5’-GCACGCAGACTGTAGAGCAG-3’