Skip to main content

Table 3 Transcripts with median values with at least 3 fold difference between metastatic and primary tumor samples

From: Gene expression profiles of prostate cancer reveal involvement of multiple molecular pathways in the metastatic process

Gene Symbol Probe_ID P1 P2 P3 P4
Upregulated Transcripts     
HBB 32052_at 22.37 5.78 13.25 56.28
SPP1 34342_s_at 24.16 26.78 4.75 5.39
HBA1///HBA2 31525_s_at 15.14 4.47 13.65 108.11
LGR4 43585_at 7.39 7.43 20.89 24.82
AR 1577_at 14.35 12.97 12.24 14.78
PRO1073 49666_s_at 4.56 13.25 10.01 13.5
UTRN 42646_at 10.11 6.02 12.11 16.31
HNT 59070_at 5.37 9.69 12.08 13.67
SDCCAG3 43014_at 7.99 8.57 11.24 17.32
LOC64744 42739_at 7.3 9.64 9.57 14.51
--- 1089_i_at 5.06 4.14 12.12 22.01
SPP1 2092_s_at 14.05 12.94 3.35 4.07
UBE2H 58777_at 9.5 7.45 6.55 15.13
SRPK1 63687_at 6.06 4.36 10.61 12.82
NCK2 33003_at 5 9.14 8.5 7.34
HIST1H3H 36757_at 7.26 17.07 8.47 5.61
PPP4R2 48663_at 5.09 6.97 8.59 16.16
C8orf16 47339_at 6.54 8.15 9.53 7.39
--- 55943_at 3.41 7.47 15.31 8.01
--- 64642_s_at 8.25 6.42 7.04 10.6
EP400 47518_at 5.94 9.27 4.51 9.32
GOLT1A 45144_at 3.9 6.17 8.37 12.32
--- 52853_g_at 9.83 7.1 6.25 7.03
LOC284058 44791_at 8.25 10.17 4.55 5.86
DAPK1 51580_at 3.42 6.04 8.03 11.32
NFATC2IP 38864_at 3.26 4.83 9.58 9.19
SEL1L 40689_at 4.71 7.84 6.13 10.94
TM4SF9 47746_at 3.43 6.26 8.92 7.52
MLLT2 65205_at 3.43 7.13 6.57 13.01
SC4MOL 46802_at 22.91 7.35 5.62 6.17
--- 62671_at 6.38 7.13 5.74 11.03
BIRC6 46558_at 5.67 8.59 7.5 5.92
MAP4K4 51474_at 4.86 4.32 8.7 8.52
MLLT2 53300_at 4.65 3.99 9.39 8.1
--- 52851_at 8.71 5.94 6.35 6.25
MRRF 51635_at 4.23 4.87 7.39 8.23
ACAS2 62783_at 4.29 6.14 7.02 5.9
--- 60658_at 3.4 6.84 5.19 9.1
SUMO1 49551_at 4.05 7.2 4.77 7.75
AR 1578_g_at 7.56 4.86 5.32 6.37
GALNT7 59101_at 8.41 4.12 5.11 6.54
GPR75 44203_at 5.14 8.32 3.9 6.31
TBL1XR1 65001_r_at 3.53 12.3 4.06 7.19
HSD17B12 43292_at 4.74 8.88 3.64 6.28
MRPS28 43095_at 5.79 5.39 5.58 5.14
FN1 64719_at 27.07 6.02 4.05 4.93
GPR158 44214_at 7.21 3.33 4.32 6.62
--- 48069_at 6.27 9.88 3.38 4.55
FLJ21657 58778_at 4.34 5.6 6.17 5.18
MLL5 43301_at 4.76 3.61 5.87 10.34
--- 55761_at 3.78 4.88 5.65 6.93
DLG1 47231_at 3.4 4.77 6.22 5.7
MYO5B 63281_r_at 3.29 6.17 4.29 6.84
--- 49268_at 3.55 19.86 3.61 6.75
FUS 43501_at 3.93 3.78 6.42 8.97
CCDC35 54684_at 4.9 8.14 3.55 5.43
--- 43435_at 6.85 4.83 4.82 5.49
SMA4 32921_at 4.68 5.53 5.74 4.26
NCOA1 45953_at 6.53 4.13 3.58 6.06
S100A8 41096_at 4.22 5.89 3.8 22.58
PRKCBP1 53493_at 4.65 7.37 4.5 5.35
RNPC2 65083_at 3.18 3.96 6.01 9.19
CAMSAP1 62630_at 4.45 5.8 3.36 5.36
EEF1G 41903_at 5.19 4.58 4.31 5.34
EIF5 51379_at 3.44 4.08 5.62 11.07
MAML3 49879_at 3.39 3.22 10.27 5.87
C21orf106 59651_at 3.19 4.02 5.23 6.44
VCIP135 42715_at 3.37 3.61 5.52 8.55
FOXO3A 55502_at 3.48 4.37 6.97 4.74
C7orf20 49143_s_at 4.23 4.62 4.41 5.78
GNMT 46482_at 3.59 4.84 4.24 4.64
DONSON 48549_at 4.1 3.58 4.66 5.28
--- 43436_g_at 4.98 3.75 3.58 5.09
PKP4 66327_at 3.31 3.88 4.56 6.2
PCBP2 55393_at 3.73 3.19 4.36 6.29
CPEB4 57169_at 3.7 3.92 4.14 4.48
CUGBP1 34683_at 4.26 3.76 3.13 4.78
FALZ 47458_at 4.21 3.65 3.82 4.09
--- 51586_at 3.51 4 4.99 3.89
RALA 39253_s_at 3.92 4.3 3.29 3.85
MLL5 45092_at 4.36 3.21 4.48 3.39
PABPC1 44806_at 3.74 3.98 4.2 3.07
EIF1AX 34278_at 3.99 3.47 3.84 3.19
C7orf2 42173_at 3.15 3.27 5.07 4.04
--- 63147_at 3.25 5.4 3.12 4.04
RAD23B 41157_at 3.2 3.46 3.64 4.45
--- 61037_at 3.44 3.56 3.47 3.73
NFATC1 39143_at 3.13 3.21 9.06 3.78
JARID1A 50532_at 3.22 3.32 3.54 4.12
PDLIM5 37366_at 3.02 3.58 3.42 3.16
Downregulated Transcripts     
NEFH 33767_at -117.15 -147.36 -9.9 -17.18
C10orf116 32527_at -35.49 -29.63 -46.85 -66.5
KLK11 40035_at -23.65 -19.24 -39.73 -62.15
FAM3B 59657_at -15.81 -27.92 -26.09 -25.97
PGM5 52140_at -23.87 -26.5 -44.27 -17.72
MRGPRF 52946_at -15.61 -18.57 -30.59 -70.95
KRT15 37582_at -21.85 -20.74 -19.22 -33.68
PTN 34820_at -11.62 -31.95 -10.24 -27.11
SELM 64449_at -6.36 -8.4 -29.23 -39.36
MYLK 46276_at -5.87 -15.22 -22.57 -20.86
SYNPO2 50361_at -15.14 -15.77 -20.15 -84.14
KRT5 613_at -13.21 -11.12 -22.66 -32.96
FOS 2094_s_at -10.72 -25.75 -13.72 -16.45
PKP1 51214_at -11.57 -16.34 -11.83 -17.85
--- 42921_at -9.96 -11.67 -15.61 -16.5
RAB34 45269_at -14.36 -11.54 -17.49 -10.35
--- 48927_at -10.61 -14.93 -8.77 -21.91
ALOX15B 37430_at -12.47 -12.41 -14.17 -9.1
FOS 1915_s_at -7.59 -26.38 -11.03 -12.11
TMEM16G 62387_at -9.63 -13.32 -12.59 -9.93
--- 64676_at -17.3 -9.39 -6.32 -13.05
SFRP1 32521_at -13.1 -5.73 -8.29 -16.73
NDFIP2 60510_at -7.2 -9.23 -11.72 -15.15
FHOD3 50298_at -9.96 -12.84 -5.59 -10.96
WNT5B 61292_s_at -8.72 -11.85 -5.42 -13.92
SYNPO2 48039_at -11.04 -8.8 -12.64 -9.34
BOC 64423_s_at -3.63 -8.16 -11.8 -54.66
SLC20A2 1137_at -9.27 -5.08 -10.51 -12.61
COL8A2 52652_g_at -7.95 -9.99 -11.56 -9.75
--- 52678_at -9.69 -9.99 -3.76 -17.93
FOS 1916_s_at -7.58 -21.81 -6.93 -11.58
ARGBP2 51939_at -7.77 -13.86 -10.4 -8.71
CTGF 64342_at -4.21 -4.15 -20.44 -14.87
EPHB6 39930_at -8.61 -9.66 -8.32 -19.41
SYNPO2 60532_at -9.77 -5.54 -8.77 -9.03
NR4A1 280_g_at -8.68 -13.49 -5.82 -8.58
DKFZP564O0823 54033_at -4.67 -3.72 -11.83 -20
GSTO2 45609_at -4.73 -6.81 -9.6 -16.18
--- 49321_at -7.91 -8.41 -9.24 -3.88
EGR3 40375_at -9.89 -7.71 -8.49 -6.44
SYNPO2 61681_at -7.85 -8.33 -4.56 -18.57
PI15 58361_at -3.59 -4.26 -12.77 -11.74
FOSB 36669_at -8.81 -6.27 -7.6 -8.39
OGN 43507_g_at -3.56 -8.26 -7.19 -25.54
MOXD1 36834_at -5.4 -11.7 -10 -3.85
LSAMP 43930_at -3.05 -7.62 -9.76 -7.67
EGR2 37863_at -7.7 -5.52 -7.23 -15.41
DKFZp686D0853 49770_at -10.18 -7.66 -7.16 -4.39
LGP1 52826_at -13.75 -5.94 -3.83 -8.11
ME3 35216_at -7.45 -9.26 -6.54 -5.32
PPP1R14A 58774_at -6.68 -6.14 -7.31 -7.87
FLJ22386 50198_at -6.8 -3.64 -6.98 -6.65
NR4A1 279_at -5.31 -8.04 -5.11 -8.48
WFDC1 64111_at -3.79 -11.21 -6.64 -6.66
ZFP36 40448_at -6.39 -6.86 -7.25 -3.61
CACHD1 43554_at -6.68 -3.34 -17.46 -6.57
RLN1 35070_at -6.78 -11.78 -5.14 -6.39
--- 49975_at -6.43 -6.16 -6.74 -10.11
CYBRD1 65852_at -6.43 -4.79 -6.7 -7.23
PER3 53766_at -15.43 -6.79 -5.56 -6.29
MN1 37283_at -4.47 -7.36 -5.55 -7.48
DNCI2 35788_at -4.2 -8.68 -3.02 -10.64
MRVI1 43966_at -6.76 -5.28 -12.19 -6.09
AZGP1 35834_at -6.32 -3.86 -38.18 -6.18
MGC14839 48949_at -8.96 -4.19 -8.25 -3.61
SMTN 64499_s_at -5.2 -15.22 -7.18 -4.42
HSPC157 50179_at -5.66 -3.18 -6.63 -8.09
WFDC2 33933_at -5.3 -6.5 -5.73 -6.81
BTG2 36634_at -6.99 -3.13 -9.25 -5.22
AXIN2 64129_at -4.97 -6.97 -7.18 -4.2
PDGFC 45217_at -4.32 -7.53 -8.81 -3.97
MLLT10 63345_at -7.2 -5.85 -5.9 -3.84
BMP7 49273_g_at -4.58 -4.89 -6.82 -13.13
MCC 49504_r_at -5.9 -5.71 -5.08 -5.84
HEXA 39340_at -8.15 -5.65 -4.18 -5.88
GSTT2 1099_s_at -6.47 -5.05 -6.8 -4.66
SSPN 65647_at -5.4 -5.88 -3.12 -17.61
UPK3A 36379_at -5.37 -4.71 -5.81 -6.91
PDE5A 54668_at -4.44 -5.17 -5.87 -9.56
PSD3 63832_at -3.19 -6.04 -4.98 -6.58
ALDH7A1 61965_at -5.85 -5.14 -5.88 -3.13
FMOD 33431_at -7.62 -4.3 -4.9 -6.04
TSPAN2 53693_at -6.38 -4.49 -4.54 -6.77
DKFZP586H2123 40017_at -6.52 -6.49 -4.32 -3.91
EFS 33883_at -5.43 -3.58 -6.35 -5.18
PODN 63953_at -4.16 -5.3 -4.84 -4.98
DUSP1 1005_at -6.53 -16.66 -3.02 -3.19
SLC22A17 58898_s_at -4.93 -5.81 -4.66 -4.44
CDH10 47535_at -4.87 -3.19 -8.27 -4.65
--- 64163_at -3.66 -5.03 -4.79 -4.7
--- 42587_at -4.68 -4.62 -4.9 -3.45
TSPAN2 57331_at -4.44 -8.06 -3.42 -4.71
SORBS1 56409_at -5.45 -5.7 -3.17 -3.53
C21orf63 50658_s_at -4.54 -3.36 -4.15 -5.31
NBL1 37005_at -3.34 -4.27 -4.31 -6.36
CIRBP 39864_at -4.38 -3.53 -4.19 -6.8
KLF4 48587_at -3.77 -3.62 -4.57 -12.5
ZCSL2 45320_at -3.1 -3.19 -5.88 -5.13
C12orf10 53911_at -3.62 -4.44 -3.86 -6.46
CERKL 60314_at -4.68 -3.03 -7.37 -3.62
NOV 39250_at -3.2 -3.9 -4.38 -7.37
EPB41L5 60293_at -4.33 -4.97 -3.06 -3.92
WNT5B 66142_s_at -3.94 -3.87 -4.49 -4.16
ACYP2 64090_s_at -3.36 -4.33 -3.68 -5.82
C9orf103 56186_at -3.14 -4.62 -4.03 -3.73
FBXO2 57811_at -3.51 -3.37 -4.16 -5.33
CD38 40323_at -3.25 -3.37 -4.27 -4.27
BCAS1 37821_at -4.96 -3.19 -4.26 -3.34
TMSL8 36491_at -3.03 -4.11 -3.45 -7.67
ISL1 39990_at -3.12 -3.78 -3.61 -3.91
HSPB8 56474_at -3.45 -3.87 -3.04 -7.5
B3GALT3 53879_at -3.04 -4.02 -3.77 -3.48
CYBRD1 50955_at -3.7 -3.51 -3.21 -5.6
EFEMP2 63644_at -3.25 -3.91 -3.28 -3.97
TU3A 45260_at -3.14 -3.94 -3.22 -4.82
LOC57228 34176_at -3.68 -5.3 -3.41 -3.16
IER2 36097_at -4.79 -3.2 -3.11 -3.88
DKFZP564K1964 65860_at -3.53 -3.11 -3.52 -4.62
  1. A patient-specific median expression value was calculated from the multiple samples for each patient. These median values were then compared to the primary tumor expression value and those genes with 3-fold difference between metastatic and primary prostate cancer is shown.
\