Skip to main content

Table 1 Primer sequences used for RT-PCR reactions

From: Gene expression profile of AIDS-related Kaposi's sarcoma

Gene/fragment size Forward primer 5'-3' Reverse primer 5'-3'
Dual specificity phosphatase: outer set AGT GGG TAC ATC AAG TCC ATC TGA CAC TGG TAT TTT CCA TCA GTG CT
Dual specificity phosphatase: nested set, 239 bp GAA GAG AAA GGA CTC AGT GT AGA TAT ATT TAC AGG ATA GT
Interleukin 1 receptor, type 1: outer set TAA AGT TGT CCT GCT TGA GCT GGA GGC ACG TGA GCC TCT CTT TGC AGT
Interleukin 1 receptor, type 1, nested set, 197 bp AAA TCC AAG ACT ATG AGA CTT AGT GGC TGG TGA CAG T
Tie-1: outer set GAA TGT GCT GGT CGG AGA GAA TGG GGC AGC TTT TCA TAG AGC T
Tie-1: nested set, 131 bp AGA GGA GGT TTA TGT GAA GA ACT ATC TCC CAA AGA AGG ACT
Small inducible cytokine A18: outer set TTC TCT GCC TGC CCA GCA TCA TGA TCA GGC ATT CAG CTT CAG GTC GCT
Small inducible cytokine A18: nested set, 219 bp TGT CCT CGT CTG CAC CAT ATG TAT TTC TGG ACC CAC T
Psoriasin: outer set TGA GCA ACA CTC AAG CTG AGA G TCT CTG GAG GCC CAT TGG T
Psoriasin: nested set, 238 bp TTC ACA AAT ACA CCA GAC GTG AT GGG CGC TGC TCC ATG GCT CTG CT
Sialoadhesin: outer set ATT TAG CAG TAG TTC TAT TGG GCA ACT GAT TAG CAC TTC AGA CGC ACT
Sialoadhesin: nested set, 171 bp CTA GTA GTC AGT TGG GAG T AGC CAG AAC AGC CTT TAC T